Eğitim Memnuniyeti Anketi


Bu form, katıldığınız eğitimi değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Formda toplam 30 soru bulunmaktadır. Eğitim değerlendirme formunda bulunan tüm soruları yanıtlamanız gerekmektedir.


Eğitmen sunum becerileri
1- Eğitmenin konuyla ilgili bilgisi yeterliydi.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

2- Eğitmenin konuyla ilgili tecrübesi yeterliydi.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

3- Eğitmenin sunum şekli akıcıydı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

4- Eğitmen konuya ilgi topladı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Eğitmen İletişim Becerileri
5- Eğitmenin verdiği mesajlar açık ve anlaşılabilirdi.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

6- Eğitmenin kullandığı dil grubun seviyesine uygundu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

7- Eğitmen gruba hakimdi.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

8- Eğitmen eğitimin içeriğini katılımcıların görev alanı ile ilişkilendirdi.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Eğitim Ortamı
9- Eğitim salonu uygundu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

10- Eğitim zamanı uygundu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

11- Eğitim salonu sıcaklığı uygundu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

12- Eğitim salonu ışıklandırması uygundu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Eğitim Organizasyonu
13- Eğitimle ilgili bilgilendirme zamanında yapılmıştı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

14- Katılımcı sayısı uygundu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

15- Eğitim sırasında ortaya çıkan sorunlar anında çözüme kavuştu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Eğitim Amacı
16- Eğitimin içeriği açık ve anlaşılırdı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

17- Eğitim amacına uygun olarak tasarlanmıştı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

18- İçerik konuya ilişkin temel kavramları kapsıyordu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

19- Kullanılan görsel ve işitsel materyaller öğrenmeyi kolaylaştırıcı idi.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

20- Eğitim sunumu amacına uygundu.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

21- Katılımcı dökümanı yeterliydi.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Eğitim Çıktıları ve Genel Değerlendirme
22- Eğitim mesleki gelişimime olumlu katkı sağladı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

23- Eğitim kişisel gelişimime olumlu katkı sağladı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

24- Eğitim yeni bilgi ve beceriler kazandırdı

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

25- Eğitim kurumumda uygulayabileceğim yeni bilgi ve beceriler kazandırdı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

26- Eğitim meslektaşlarımla paylaşabileceğim yeni mesleki bilgi ve beceriler kazandırdı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

27- Eğitim konuya olan ilgimi artırdı.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

28- Bu eğitimi diğer çalışma arkadaşlarıma da öneririm.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

29- Eğitimden mutlu bir şekilde ayrılıyorum.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

30- Eğitimden hedeflerime ulaşmış bir şekilde ayrılıyorum.

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum