Pazarlama Temelleri

kitap_pazarlamatemelleri

Bu kitabın amacı, ön lisans ve lisans öğrencilerinin, pazarlama ders kitabı gereksinimlerini karşılayarak, pazarlama ile ilgili temel ilkeleri kavramalarını sağlamaktır.

Kitap içerisinde, temel pazarlama ile ilgili kavramlar, güncel ve Türkiye’den örnekler ile açıklanmıştır.

Kitap içerisinde konular ile ilgili makalelere de yer verilerek öğrencilerin farklı görüş ve yaklaşımlardan yeni fikirler elde etmeleri amaçlanmaktadır.

I.BASKI: Kainat Kitapları, Yayın Yılı: 2009, 88 Sayfa, ISBN: 978-605-4114-78-8
II:BASKI: Ege Basım Yayın Yılı: 2013, 147 Sayfa, ISBN: 978-605-4114-78-8