Eğiticinin Eğitimi

train

HEDEF
Katılımcıların yetişkin öğrenme tarzları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
– Farklı öğrenme tarzlarına uygun eğitim tasarlanması konusunda bilgi sahibi olmaları,
– Eğitimin görsel malzemesinin hazırlanması konusunda teknikleri öğrenmeleri,
– Sunum tarzı ve sunum becerilerini geliştirerek, profesyonel sunumlar yapabilir duruma gelmeleri.

SÜRE
5 tam gün.

HEDEF KİTLE
Kurum içinde profesyonel eğitim vermesi ve sunum yapması gereken çalışanlar.

SÜREÇ
1. 2. ve 3. gün : Teorik Eğitim 4. ve 5. gün Sunumlar; tüm katılımcıların en az 30 dakikalık eğitim sunumlarının yapılması ve bu sürecin kaydedilmesi ve katılımcılarla yorumlanması.

İÇERİK
Tanışma Egzersizleri
Eğitim ve Öğretim
Öğrenme
Beyin
Öğrenme Modeli
Öğrenme Aşamaları
Yetişkinler Nasıl Öğrenir?
Öğrenme Engelleri
Sunum Teknikleri
Power Point Kulanımı
Sunum Adımları
Sunum Öğeleri: Planlama, Planlama Uygulaması, Hazırlanma, Aktarma
Soru Cevaplama, Pratik Yapma, Tekrar Etme
Oturma Düzenleri
Etkili Sunumlar İçin Oturma Düzenleri
Eğitmen İletişimi
İletişim
Dinlemek
Dinleme Engelleri
Sözcükler ve Ses Kullanımı
Doğru Nefes Alma
Eğitmenler İçin Diyafram Egzersizi
Ses Kullanımında Hatalar
Beden Dili
Göz Teması
Görünüm
Katılımcıların Beden Hareketleri
Mizah
Geribildirim
Serbest Görüş Egzersizleri
Eğiticinin SWOT Analizi
Eğitim Stresi, Eğitim Stresini Yönetmek
Çatışma
Tartışmaları Yönetmek, Tamamlamak, Desteklemek, Engellemek, Odaklamak, Espri Yapmak, Sormak, Özendirmek Yazmak,Yorumlamak,Yönlendirmek,Özetlemek
Zor İnsanların Davranış Özellikleri
Zor Katılımcılarla İlgilenmek
Zor Sorularla Sıkıştıranlar,Her şeyi Bilenler,Sıkıntı Verenler,Fısıldayanlar,Sessiz Kalanlar
Eğitim Uygulamaları
– Grup Çalışmaları
– Vaka Çalışması
– Rol / Oyun Proje Çalışması
– Deneme Yanılma
Değerlendirme, Eğitim Niye Değerlendirilir?, Değerlendirme Kriterleri
Altın Kurallar
Katılımcıların sunumlarının yapılması ve kayıt edilmesi
Kayıt edilmiş eğitimlerin katılıcılarla değerlendirilmesi ve eğitmen tarafından koçluk sürecinin yürütülmesi

*Kayıt altına alınan tüm uygulamalar, eğitim sonrasında katılımcılara verilecektir.

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.