SWOT Analizi Atölye Çalışması


swotAmaç:

SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT Analizindeki amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.
SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar.
Eğitim sonunda, tüm katılımcılar SWOT Analizi’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmiş, SWOT Analizi yöntemlerinden en etkin ve yaygın olarak kullanılan ‘Beyin Fırtınası ile SWOT Analizi Sistemi’ni uygulamış, firmanın SWOT Analizini bir danışman ile ortak kararlar doğrultusunda çıkartmış olmaları hedeflenmektedir.

İçerik:
• SWOT Analizi Nedir?
• SWOT Analizi Ne İşe Yarar?
• SWOT Analizi Nasıl Yapılır?
• Ayölye Çalışması: Şirketin SWOT Analizinin, katılımcılarla beraber beyin fırtınası yöntemiyle çıkartılması.

Süre:
2-4 saat (katılımcı sayısına göre değişmektedir)

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.