Proaktif Olmak

NEDİR:
Günümüz iş hayatında her düzeyde çalışandan beklenen, inisiyatif kullanmasın ve değişimi öngörmesi ve yeni çözümler oluşturmasıdır. Ayrıca olasılıkları analitik olarak değerlendirerek, sorunları önceden ortadan kaldıracak proaktif davranışları sergilemesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Program, yeni iş hayatında yöneicileri ve yönetici adaylarını analitik bakış açısıyla, paradigmalardan sıyrılarak, etkin, doğru, proaktif yaklaşımlar sergileyebilmeleri için bir hazırlık olarak tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI:
Aktif yönetim kademesinde görev alanlar ve yönetici adayları.

İÇERİK:
Yönetim Tanımı
Yönetici Tanımı
Bugünün Yönetici Tipleri
Reaktif ve Proaktif Tanımları
Kurban Tepkisi – Sorumluluk Almak
Proaktif Dil Kalıpları
Temel Düşünce Hataları
Paradigmalar
Paradigma Egzersizleri
Proaktivite İçin Farklı Bakış Açıları Geliştirme
Analitik düşünme
Proaktivite İçin Hedefler
Hedef Tanımı
Hedef Özellikleri – SMART Hedefler

SÜRE:
1 gün

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.