Etkili İletişim ve Beden Dili

NEDİR:
Kurumların başarı ya da başarısızlığını etkileyen en önemli konulardan birisi de kurumsal iletişim sistemidir. İletişim kurma becerimiz hayatımızın her alanında ve döneminde bizi etkilemektedir. Bireylerin hayat boyu başarılarını bu derece etkileyen bir konu tabii ki kurum içi ve kurumun diğer tüm ilişkilerinin de temelini oluşturmaktadır. Kurumsal iletişim sisteminin bir şirkette güçlü olması tüm birim ve pozisyonlardaki çalışanların birbirleriyle bilgi alışverişi içinde olmasını sağlamakta, bu da kurum verimliliğini doğrudan etkilemektedir.

AMAÇ:
Paydaşlarla ilişkilerin, empatik bir anlayış ile olumlu yönde geliştirilmesini sağlamaktır.

İÇERİK:
İletişim Nedir?
İletişim Ne Değildir?
İletişim Engelleri
İlk İzlenim
Eleştiri
Eleştiri Nedir?
Eleştiri Uygulamaları
Sen Dili / Ben Dili
Empati
Temel İletişim Becerileri
Dinlemek
Karşımızdakini Dinlemek / Dinleme Oyunu
Dinlemenin Önündeki Engeller
Dinlemeyi Engelleyen Tutum ve Davranışlar
İletişim Oyunu 1
Sözsüz İletişim
Ses
Doğru Nefes Alma
Ses Kullanımında Hatalar
Beden Dili
Beden Dilini Okumak
Beden Dili Uygulamaları
Forbes Araştırması
Mesafe
Etkin İfadede Dil Ötesi Öğeler
İletişim Oyunu 2
Geribildirim
Geribildirim Sandwichi
İletişim Hataları
Zor İnsanarla İletişim

SÜRE:
2 gün

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.