Satış Yönetim Sistemi

NEDİR?
Satış yönetimi, çevre şartlarını da göz önünde tutarak karar verme ve kararlar içindeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olan, işletmenin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayan ve düzenli (artan) satış grafikleri oluşturan bir süreçtir. Gelecekle ilgili faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesini de mümkün kılmaktadır. Böylece, satış yöneticilerinin hedeflerini daha isabetli ve ulaşılabilir şekilde hazırlamalarını sağlamaktadır.
Bu eğitim, işletmeye özel Satış Yönetim Sisteminin kurulması için gerekli modülleri ve bu modüllerin nasıl yapılandırılacağına ilişkin bilgileri içermektedir. Eğitim sonunda yapılan atölye çalışması ile, katılımcıların kendi şirketlerine özel, ideal ve sürdürülebilir bir Satış Yönetim Sistemi’ni kurmaları sağlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI:
Organiasyonlarında satış yönetim sistemlerini kurmak isteyen firma sahipleri, satış yönetim sistemini yönetcek olan satış ekip liderleri ve satıcılar.

İÇERİK:
PAZARLAMA
Pazarlama Nedir?
Pazarlama Ne Değildir?
Kırık Camlar Teorisi
4P’den 4C’ye
MÜŞTERİLER
Müşteri Kimdir?
Müşteri Kazanma Maliyeti
Müşteri Ömür Boyu Karı
Müşteri Geliştirme Aşamaları
İlk Kez Alan, Tekrar Alan, Sürekli, Sözcü Müşteri
SATIŞ YÖNETİM SİSTEMİ
Satış Yönetim Sistemi Öğeleri
Müşteriler Hakkında Bilgi
Pazar Hakkında Bilgi
Satış Ekibi Hakkında Bilgi
Satış Yönetim Sistemi Kurulumu
ROLE PLAY Çalışması
(Bu eğitimde, şirkete özel role play uygulamaları eğitim öncesinde belirlenir ve eğitimde uygulanır)
UNUTMAYIN
Satış Yönetim Sistemi Kurarken…
Atölye Çalışması: Şirketiniz İçin İdeal Satış Yönetim Sistemi

SÜRE:
2 gün

KATILIMCI SAYISI:
Katılım en fazla 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.