Modern Pazarlama Yönetimi

Businessman adding golden coins with a young plant in the final row of a coin stack - Money and financial assets growth concept


Kimler Katılmalı:

Değişen dünyada ve buna paralel olarak gelişen yeni pazarlarda, pazarlamanın değişen dinamiklerini izlemek, anlayabilmek amacında olan ve modern pazarlama yönetiminin en güncel hali hakkında eğitim almak isteyen, özellikle satış, pazarlama, dış ticaret ile ilgili departmanlarda çalışan bütün personel ve yönetici adayları, ayrıca pazarlama konusunda bilgilerini güncellemek ve ilerletmek isteyen yönetici adayları, orta ve üst düzey yöneticiler ve firma sahipleri ve kariyerini pazarlama üzerine yapmak isteyen öğrenciler.

Amaç:
Katılımcıların, değişen rekabet ortamında, modern pazarlama anlayış ve uygulama yaklaşımlarının geliştirilmesi, ileri pazarlama, pazarlama odaklılık, satış ve fanatik müşteri edinme konularında yeni uygulamaların paylaşılması ve bunun yani sıra katılımcılara, tüm profesyonel yaşamları sırasında kullanabilecekleri evrensel pazarlama şablonları üzerinde yaratıcı pazarlama taktikleri verilmesidir.

Eğitimin sonunda, katılımcıların modern pazarlama ve yeni pazarlama konusunda edindikleri bilgiler ile, pazarlama yönetimi yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

İçerik:

1- Değişen Rekabet Çevresinde Pazarlama Neydi? Ne Oldu? 

a- Pazarlama Nedir? Ne Değildir?
b- Kırık Camlar Teorisi

2- Klasik Pazarlama Karması:
a- 4P
i- Ürün
ii- Fiyat
iii- Yer
iv- Tanıtım
b- Pazarlamaya Yeni Eklenen P’ler
i- Politika
ii- Kamuoyu

3- Modern Pazarlama Karması – (4P’den 4C’ye):
a- Müşteri Değeri
b- Müşteri Maliyeti
c- Müşteriye Özel Çözümler Yaratma
d- Tanıtım

4- Modern Pazarlamada Teşhis Koyma ve İyileştirme Faaliyetleri:
a- SWOT Analizi Nedir? Ne İşe Yarar?
b- Atölye Çalışması: Beyin Fırtınası Yöntemiyle SWOT Analizi.
c- Firmanın / Müşterinin / Rakiplerin / Sektörün SWOT Analizi
d- Çekim Merkezi Analizi
e- Atölye Çalışması: Çekim Merkezi Analizi

5- Müşteri Adaylarını Tespit Etme:
a- Hedef Pazarı Tanımlama
b- Adayları Derlemek İçin İletişim Araçlarını Kullanma
c- Adayların Niteliklerini Saptamak

6- Satışta Eski ve Yeni Yaklaşımlar
a- Müşteri Memnuniyetinde Yeni Yaklaşımlar
b- Müşterinin Değişen Değer Yargıları

7- Müşteri Adayı Tanımı ve Müşteri Adaylarına Satış:
a- DIAH / DSSG
b- Müşteri, Kazanılmaya Değer Bir Müşteri Miydi?
c- Müşteri Yapısı ve Etik Değerli Satış
d- Satış Engelleri

8- Müşteri Sadakatini Ömür Boyuna Çevirmek:
a- İlk Kez Alan Müşteri
b- Tekrar Alan Müşteri
c- Sürekli Alan Müşteri
d- Sözcü Müşteri
e- Üye Müşteri
f- Ortak Musteri
g- Kısmi Hisse Sahibi Müşteri

9- Fanatik Müşteri yaratma Maliyeti:
a- Fanatik Müşteri Yaratmanın Şirkete Avantajları ve Şirkete Maliyeti
b- Her Müşteriyi Şirkete Bağlamak Ne Kadar Doğru?

BÖLÜM 2: PAZARLAMA’DA YENİ TRENDLER

10- Pazarlamada Farklılaştırma:
a- Farklılaşma Nedir?
b- Farklılaşma Neden Gereklidir?
c- Farklılaştırma Stratejileri

11- Gerilla Pazarlama:
a- Gerilla Pazarlama Nerden Çıktı?
b- Gerilla Kuralları.
c- Gerilla Stratejileri
d- Gerilla Mitler!

12- Virüslü Pazarlama (ağızdan Ağıza Pazarlama – WOMM):
a- Niye Virüslü Pazarlama.
b- Virüs; Amaç, Araç ve Sonuç.
c- Virüslü Pazarlama Kuralları

13- Modern Pazarlama Planı:
a- Evrensel Pazarlama Planı Şablonu
b- Evrensel Pazarlama Planı Atölye Çalışması

14- Atölye Çalışması; Pazarlamada Yeni Trendler, Uygulamalar, Örnek Olaylar ve Sizin Şirketiniz:
Pazarlamada yeni trendler ile ilgili örneklerin verilmesi, Dünya ve Türkiye’den uygulamaların üzerinde beyin fırtınası yapılması ve Katılımcıların şirketlerine uygun yeni pazarlama stratejilerinin, bu bilgiler ışığında geliştirilmesi.

Süre:
24 saat

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.