Liderlik

kitap-liderlik
Yayınevi: BST Yayınları
Yazarlar: Gülbeniz Akduman, Zeki Yüksekbilgili

Peter Drucker’ın dediği gibi, “Verimlilik isleri doğru yapmaktır, etkililik doğru işleri yapmaktır; yönetim bir işi doğru yapmaktır, liderlik doğru işleri yapmaktır”. Bu sözden yola çıkarak BST Danışmanlık için hazırlanan kitabımızda liderlik davranışı incelenirken yönetici ve lider kavramları ayrı olarak ele alınmış, yönetici lider kavramı üzerinde durulmuş ve liderliğin ne olduğu, ne olmadığı, boyutları ve teorileri iş yaşamında kullanabileceğimiz şekilde kısaca aktarılmıştır.

BST Yayınları
75 sayfa,
ISBN: 9786055065379