Problem Çözme Teknikleri

NEDİR:
Bu eğitimde analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.

İÇERİK:
Problem Nedir? Ne Değildir?
Farklı Bakış Açıları Geliştirmek
Paradigmalar
Paradigma Egzersizleri
Problemlerin Özellikleri
Problem Çözme Süreci
Problem Çözme Teknikleri
– Deneme Yanılma Yöntemi
– Beyin Fırtınası Yöntemi
– 5N 1K Tekniği
– DAADİ Yöntemi
– Hatadan Kaçınma Yöntemi
– Neden- Sonuç Diyagramı Yöntemi
– İlgi Diyagramı
– İlişki Diyagramı
– Ağaç Diyagramı
– Etkinlik Analizi
– PUKO Tekniği
– Kepner/Trego Analiz Tekniği
– Altı Şapkalı Düşünce Tekniği
Uygulamalar

SÜRE:
1 gün

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.