Gerilla Pazarlama

guerilla_desert“Gerilla Pazarlama; Değişen Dünyanın Pazarlama Stratejisi…”

AMAÇ:
Katılımcıların, değişen pazar ve oluşan yeni ekonomi ortamlarında, gittikçe artan rekabet baskısı karşısında, özellikle büyüklere ve pazar liderlerine karşı verilen savaşlarda, en etkili stratejilerden biri olan gerilla pazarlamayı anlamasını sağlamak, her katılımcının kendi sektöründe, gerilla veya gerilla benzeri pazarlama stratejilerini planlayıp, uygulayabilecek seviyede bilgilerle silahlanmasını sağlamak.

KİMLER KATILMALI:
Değişen Dünya’da pazarlamanın hızla değişen dinamiklerinden biri olan “Gerilla Pazarlamayla” ilgili en son trendler hakkında eğitim almak ve uzman bir gerilla pazarlamacı olmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir; uzman pazarlamacı olmak isteyenler, pazarlama departmanı çalışanları, uzman ve yöneticileri, ihracat ve dış ticaret departmanı elemanları, uzmanları ve yöneticileri, firmaların üst düzey yöneticileri ve firma sahipleri.

İÇERİK:
– (Klasik) Pazarlama
– Değişen Pazarlar ve Yeni Ekonomi
– Yeni Pazarlama
– Canlı Konumlandırma Stratejileri
– Niye Gerilla Pazarlama?
– Gerilla Pazarlama Nedir?
– Gerilla Pazarlama Stratejileri
– Gerilla Pazarlamada Mitler (Atölye Çalışması)
– Sıra Dışı Gerilla Pazarlama Taktikleri
– Gerillacılar(Atölye Çalışması): Örnek Olay Çözümleri

SÜRE:
1 gün.

Bu eğitim içeriği Zeki Yüksekbilgili tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Kısmen dahi olsa kopyalanması suç teşkil eder.