E-posta ile Pazarlamada Yeni Gelişmeler

Bu günün pazarlama dünyasında en sık kullanılan mecralardan biri elektronik postalardır. Hem hızlı, hem etkili hem de ekonomik olmalarından dolayı hemen hemen tüm sektörlerde aktif olarak kullanılmaktadırlar.

Radicati Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2014 yılında dünyada kullanılan e-posta hesabı sayısı 4.116 milyondur. Bu hesaplar, 2.504 tekil kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Aynı araştırmaya göre dünyamızın günlük e-posta trafiği 196.3 milyar adettir. Burada bizim için önemli olan konu ise, bu mesajların 108.7 milyarının (toplam e-posta trafiğinin % 55’inin) iş ile ilgili mesajları olduğudur.

Bu kadar yaygın kullanılan bir mecranın, tüm pazarlamalar tarafından kullanımı gittikçe artmaktadır. Marketing Cloud tarafından yapılan bir araştırma, pazarlamacıların %73’ünün e-posta ile pazarlamayı en temel pazarlama kanalı olarak gördüklerini ortaya koymuştur.

Son dönemde yapılan birçok farklı araştırma ise e-posta kampanyalarında açılma (okunma) oranlarının ortalama %20, bağlantıya tıklama (yönlendirme) oranlarının ise ortalama %5 olduğunu ortaya koymuştur.

Tüm bu istatistikler göz önüne alındığında, e-posta ile pazarlamanın pazarlamacıların baş tacı olması kaçınılmazdır. Tam da bu noktada, ülkemizde 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile e-postaların pazarlama amaçlı kullanımı konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Son dönemde bu konuda ortaya çıkan birçok soruyu aşağıda sizler için yanıtlamaya çalıştım;

1- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Mayıs’tan sonra son kullanıcılara (burası önemli, eğer bir kurumdan başka bir kuruma pazarlama amaçlı bir e-posta trafiği bu kanunun gönderim sınırlamalarından muaf olacaktır) yönelik posta gönderebilmesi için, gönderim yapılacak olan kişilerden onay alınması gerekmektedir.

2- Gönderilen tüm e-postalarda gönderen firmanın tüm tanımlayıcı bilgileri muhakkak belli olacaktır,

3- Daha önce onay alınmış bir veri tabanına sahip olan firmalar, yeniden onay almaya gerek kalmaksızın aynı müşterilerine gönderim yapabilecektir,

4- Tüm e-posta mesajlarında, alıcının istediği zaman mesaj alım listesinden çıkmasını sağlayacak (opt-out) bağlantısı ve seçeneği olacaktır,

5- Servis veya satış sonrası hizmet amaçlı, satın alma sonrası yapılacak olan iletişim (temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik) için ayrıca müşteriden izin almaya gerek olmayacaktır.
Bu düzenlemelerle, özellikle istenmeyen (spam) mesajların önüne geçilecektir. Ama daha önemlisi, e-posta ile pazarlama etkinliği gözle görülebilir şekilde artacaktır. Lütfen en kısa sürede veri tabanınızı bu yeni değişikliklere uygun olarak düzenleyin.

Bu arada unutmadan, e-posta kampanyalarınızı düzenlerken şu önemli ipuçlarını unutmayın;

1- e-posta göndermek için en uygun gün salı günüdür.

Kullanıcılar, gönderilen mesajları silmeden en çok salı günü (%25.4) okumayı tercih ediyorlar. Daha sonra sırasıyla çarşamba %23.3 ve perşembe %18.3 günleri tercih ediliyor.

2- e-postaların sabah kullanıcıların hesaplarında olmasını sağlayın. Kullanıcıların %41’i e-postalarını sabah kontrol ediyorlar.

3- Konu kısmı 50 karakterden az olan mesajların silinmeden açılma olasılığı daha fazladır. e-postanızın Konu kısmını 50 karakterden az tutun. Konu kısmı 1-49 karakter arası olan e-postaların açılma olasılığı, 50 karakterden fazla olanlara göre %12.5 fazladır.

4- Çok fazla e-posta ile müşterileriniz sıkmayın. Müşterileriniz, aynı firmadan haftada birden fazla teklif almak istemiyorlar. Kullanıcıların %35.3’u, aynı firmadan gelen mesajı haftada bir sıklıkta olduğu sürece normal olarak değerlendirirken, %32.9’u ayda bir sıklığı normal olarak değerlendiriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.