YEM Sonuçlar

1- Eğitmenin konuyla ilgili bilgisi yeterliydi.

2- Eğitmenin konuyla ilgili tecrübesi yeterliydi.

3- Eğitmenin sunum şekli akıcıydı.

4- Eğitmen konuya ilgi topladı.

5- Eğitmenin verdiği mesajlar açık ve anlaşılabilirdi.

6- Eğitmenin kullandığı dil grubun seviyesine uygundu.

7- Eğitmen gruba hakimdi.

8- Eğitmen eğitimin içeriğini katılımcıların görev alanı ile ilişkilendirdi.

9- Eğitim salonu uygundu.

10- Eğitim zamanı uygundu.

11- Eğitim salonu sıcaklığı uygundu.

12- Eğitim salonu ışıklandırması uygundu.

13- Eğitimle ilgili bilgilendirme zamanında yapılmıştı.

14- Katılımcı sayısı uygundu.

15- Eğitim sırasında ortaya çıkan sorunlar anında çözüme kavuştu.

16- Eğitimin içeriği açık ve anlaşılırdı.

17- Eğitim amacına uygun olarak tasarlanmıştı.

18- İçerik konuya ilişkin temel kavramları kapsıyordu.

19- Kullanılan görsel ve işitsel materyaller öğrenmeyi kolaylaştırıcı idi.

20- Eğitim sunumu amacına uygundu.

21- Katılımcı dökümanı yeterliydi.

22- Eğitim mesleki gelişimime olumlu katkı sağladı.

23- Eğitim kişisel gelişimime olumlu katkı sağladı.

24- Eğitim yeni bilgi ve beceriler kazandırdı

25- Eğitim kurumumda uygulayabileceğim yeni bilgi ve beceriler kazandırdı.

26- Eğitim meslektaşlarımla paylaşabileceğim yeni mesleki bilgi ve beceriler kazandırdı.

27- Eğitim konuya olan ilgimi artırdı.

28- Bu eğitimi diğer çalışma arkadaşlarıma da öneririm.

29- Eğitimden mutlu bir şekilde ayrılıyorum.

30- Eğitimden hedeflerime ulaşmış bir şekilde ayrılıyorum.